osteotomia tagged posts

Na czym polega osteotomia?

Osteotomię wykonuje się przecinając kość piszczelową poniżej stawu kolanowego (rzadziej udową tuż ponad stawem).

W czasie takiego zabiegu następuje zniesienie zaburzenia osi kończyny – przy szpotawości odchylamy oś kończyny w kierunku koślawości. Efektem takiego działania jest to, że kończyna ulega „wyprostowaniu” i mimo, że nie odtwarzamy w czasie takiego zabiegu chrząstki stawowej, powodujemy, że obciążenie stawu przesuwa się w kierunku zdrowej części stawu, która jest jeszcze nie zniszczona.

W zdrowej kończynie środek ciężkości przechodzi przez środek stawów: biodrowego, kolanowego i skokowego...

Czytaj więcej