Kategorie Podziel się wiedzą

Zastosowanie różnych rodzajów endoprotez stawu biodrowego w zależności od wieku i codziennej aktywności pacjentów

kursy usg dla ortopedów

gających tej formy leczenia operacyjnego. Starzenie się społeczeństwa, rozwój choroby zwyrodnieniowej w wyniku nadwagi i braku ruchu, przy jednoczesnym oczekiwaniu, aby leczenie pozwalało odzyskać sprawność, oraz postęp technologiczny w chirurgii powodują, że zwiększa się liczba endoprotezoplastyk.

Poruszanie się bez bólu jest przedmiotem zainteresowania lekarzy rodzinnych i geriatrów w kontaktach z pacjentami w średnim i starszym wieku.

Przy wyborze odpowiedniej endoprotezy, oprócz wskazań medycznych, ważne powinny być wiek, płeć, codzienna aktywność i plany życiowe pacjentów. Protezy stawu biodrowego są stosowane w dwóch przypadkach – po zniszczeniu stawu przez chorobę i po złamaniach szyjki kości udowej.

Celem artykułu jest przybliżenie aktu...

Czytaj więcej

Diagnostyka USG stawu ramiennego – obrąbek stawowy

Obrąbek stawowy odgrywa ważną rolę w stawie ramiennym z uwagi na to, że tworzy ochronny „kołnierz”, zwiększający powierzchnię kontaktu panewki z głową kości ramiennej, a tym samym pogłębia panewkę kostną, poprawiając w ten sposób stabilność całego stawu. Z histologicznego punktu widzenia, obrąbek stawowy jest strukturą włóknisto-chrzęstną zbudowaną, podobnie jak np. łąkotki w stawie kolanowym, z kolagenu. Na przekroju poprzecznym obrąbek ma kształt przypominający łąkotkę stawu kolanowego i podobnie jak ona posiada strefy nieunaczynioną i ukrwioną, która zmniejsza się wraz z wiekiem, stąd obrąbek staje się z czasem bardziej echogeniczny [8, 14-17]...

Czytaj więcej

dr Tomasz Poboży zdobył nagrodę Innovation Award

Mamy przyjemność poinformować, że w czerwcu 2015 r. dr Tomasz Poboży zdobył nagrodę Innovation Award w konkursie organizowanym przez firmę ALPINION MEDICAL SYSTEMS – The ALPINION White Paper Contest – za najlepszą publikację naukową na świecie z wykorzystaniem techniki ultrasonograficznej.

Tytuł nagrodzonej pracy: Ocena górnej części obrąbka stawowego w badaniu USG, z szerokim polem widzenia Wide View, przy użyciu ultrasonografu Alpinion E-CUBE 15.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kryształowa statuetka wręczona doktorowi Tomaszowi Pobożemu w dniu 25 czerwca 2015 r. przez przedstawicieli firmy ALPINION.

Czytaj więcej

Lipogems – komórki macierzyste w ortopedii

Właściwości LIPOGEMS

Lipogems oprócz tkanki tłuszczowej zawiera liczne naczynia włosowate, w których znajdują się komórki okołonaczyniowe nazywane perycytami. W drodze mechanicznego rozdrobnienia tkanki tłuszczowej,tkanka ta wraz z naczyniami ulega fragmentacji, czego konsekwencją jest uwalnianie perycytów, które następnie przetwarzają się w Mezenchymalne Komórki Macierzyste. Posiadają one zdolność przekształcania się w różne gatunki wyspecjalizowanych komórek takich jak: chrząstki, mięśnie, kości, ścięgna, więzadła i tłuszcz. Mezenchymalne Komórki Macierzyste powstrzymują również procesy bliznowacenia, zwiększają unaczynienie, zatrzymują proces obumierania komórek z powodu niedotlenienia i faktycznie wzmacniają naturalną zdolność tkanek do ich regeneracji...

Czytaj więcej

Komórki macierzyste wykorzystane przy operacji pacjenta z Ukrainy

Pacjent z Ukrainy został przyjęty do Kliniki Chirurgii Szpitala Medicover w Warszawie po postrzale, który miał miejsce pół roku wcześniej w okolicy stawu kolanowego lewego. Był on wcześniej kilkakrotnie operowany i leczony na Ukrainie m.in. przy użyciu zewnętrznego stabilizatora, który unieruchamiał kolano, co doprowadziło do głębokiej degeneracji całego stawu.

Został przyjęty przez doktora Tomasza Pobożego do szpitala z powodu znacznego ograniczenia ruchomości stawu i bólu. Po zbadaniu pacjenta i po wykonaniu wstępnej diagnostyki (rezonans magnetyczny – MRI i tomografia komputerowa – TK), dr Poboży stwierdził, że przyczyną ograniczenia ruchomości stawu są najprawdopodobniej zrosty śródstawowe...

Czytaj więcej