Na czym polegają te najczęściej spotykane wady – np. płaskostopie, stawanie nóg do środka, skolioza?

Najczęstsze wady postawy dotyczą nieprawidłowości w budowie i kształcie stóp (płaskostopie, koślawość pięt), zaburzeń osi kończyn (kolana szpotawe, czy koślawe), patologii kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe, czy plecy płaskie, skrzywienia boczne, czyli skoliozy), czy deformacji klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata, czy klatka piersiowa kurza).

W większość nazwy deformacji tłumaczą na czym polega patologia, pozwolę sobie wytłumaczyć, że koślawość oznacza odchylenie osi na zewnątrz – dla przykładu w przypadku kolan koślawych zniekształcenie będzie objawiać się zwiększeniem odległości między kostkami przyśrodkowymi przy złączonych kolanach; szpotawość natomiast oznacza odchylenie osi kończyny w kierunku linii pośrodkowej ciała (przy szpotawych kolanach widzimy oddalenie kolan od siebie przy złączonych razem kostkach).

Płaskostopie charakteryzuje się spłaszczeniem łuków stopy, wynika najczęściej z osłabienia mięśni utrzymujących sklepienie stopy ( głównie mięsień piszczelowy tylny). Jeżeli występuje tylko przy oparciu stopy o podłoże z obciążeniem ciężarem ciała mówimy o płaskostopiu statycznym, ta forma płaskostopia zwykle zanika w miarę wzrastania dziecka (zwykle do 4 roku życia).

Plecy okrągłe powstają przy nadmiernym wygięciu ku tyłowi kręgosłupa w odcinku piersiowym – zwykle jest to efekt nawykowo przyjmowanej  postawy, ale czasem może wynikać z nieprawidłowego wzrostu kręgów (np. tzw. choroba Schuermanna objawiająca się zwykle u nastolatków), czy występujących zrostów między nimi (wtedy objawia się w młodszym wieku).

Plecy płaskie to wynik spłycenia fizjologicznych krzywizn kręgosłupa.

Skoliozy określane bywają jako skrzywienia boczne kręgosłupa, chociaż tak naprawdę deformacja jest bardziej złożona i wynika z nieprawidłowego skręcenia kręgosłupa wokół jego długiej osi (przy takim skręceniu kręgosłupa powstaje asymetryczna deformacja klatki piersiowej, co objawia się m.in. powstawaniem tzw., garbu).

Klatka piersiowa lejkowata , to nadmierne zapadniecie przedniej jej części (z dolną częścią mostka), klatka kurza – odwrotnie nadmierne wystawanie zniekształconego mostka ku przodowi.