płaskostopie tagged posts

Na czym polegają te najczęściej spotykane wady – np. płaskostopie, stawanie nóg do środka, skolioza?

Najczęstsze wady postawy dotyczą nieprawidłowości w budowie i kształcie stóp (płaskostopie, koślawość pięt), zaburzeń osi kończyn (kolana szpotawe, czy koślawe), patologii kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe, czy plecy płaskie, skrzywienia boczne, czyli skoliozy), czy deformacji klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata, czy klatka piersiowa kurza).

W większość nazwy deformacji tłumaczą na czym polega patologia, pozwolę sobie wytłumaczyć, że koślawość oznacza odchylenie osi na zewnątrz – dla przykładu w przypadku kolan koślawych zniekształcenie będzie objawiać się zwiększeniem odległości między kostkami przyśrodkowymi przy złączonych kolanach; szpotawość natomiast oznacza odchylenie osi kończyny w kierunku linii pośrodkowej ciała (pr...

Czytaj więcej

Jakie wady postawy najczęściej się zdarzają i co można zrobić, żeby im jak najwcześniej zaradzić?

Najczęstsze wady postawy dotyczą nieprawidłowości w budowie i kształcie stóp (płaskostopie, koślawość pięt), zaburzeń osi kończyn (kolana szpotawe, czy koślawe), patologii kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe, czy plecy płaskie, skrzywienia boczne, czyli skoliozy), czy deformacji klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata, czy klatka piersiowa kurza). W większości przypadków nazwy deformacji tłumaczą, na czym polega patologia. Pozwolę sobie wytłumaczyć, że koślawość oznacza odchylenie osi na zewnątrz – dla przykładu w przypadku kolan koślawych zniekształcenie będzie objawiać się zwiększeniem odległości między kostkami przyśrodkowymi przy złączonych kolanach...

Czytaj więcej

Na co powinni zwrócić uwagę rodzice najmłodszych dzieci, żeby wcześnie zauważyć wady ortopedyczne?

Wśród wad ortopedycznych są patologie, z którymi dziecko przychodzi na świat (w tym sensie określane jako wrodzone, chociaż na ich wystąpienie nie zawsze mają wpływ nieprawidłowe geny) – te są zwykle ujawniane bezpośrednio po urodzeniu (najczęściej podczas pierwszego badania przez neonatologa) lub we wczesnym okresie niemowlęcym np. wrodzony kręcz szyi, wysokie ustawienie łopatki,  zwichnięcie stawu biodrowego, nieprawidłowa liczba palców, złożone wady będące nie tylko problemami ortopedycznymi – jak na przykład rozszczep kręgosłupa  lub patologie gdzie problemy ortopedyczne są wtórne do innych poważnych problemów, takich jak mózgowe porażenie dziecięce. Niektóre wady wrodzone nie muszą być widoczne zaraz po porodzie – np. wrodzona łamliwość k...

Czytaj więcej