Monthly Archives listopad 2015

Zastosowanie różnych rodzajów endoprotez stawu biodrowego w zależności od wieku i codziennej aktywności pacjentów

kursy usg dla ortopedów

gających tej formy leczenia operacyjnego. Starzenie się społeczeństwa, rozwój choroby zwyrodnieniowej w wyniku nadwagi i braku ruchu, przy jednoczesnym oczekiwaniu, aby leczenie pozwalało odzyskać sprawność, oraz postęp technologiczny w chirurgii powodują, że zwiększa się liczba endoprotezoplastyk.

Poruszanie się bez bólu jest przedmiotem zainteresowania lekarzy rodzinnych i geriatrów w kontaktach z pacjentami w średnim i starszym wieku.

Przy wyborze odpowiedniej endoprotezy, oprócz wskazań medycznych, ważne powinny być wiek, płeć, codzienna aktywność i plany życiowe pacjentów. Protezy stawu biodrowego są stosowane w dwóch przypadkach – po zniszczeniu stawu przez chorobę i po złamaniach szyjki kości udowej.

Celem artykułu jest przybliżenie aktu...

Czytaj więcej