komórki macierzyste tagged posts

Lipogems – komórki macierzyste w ortopedii

Właściwości LIPOGEMS

Lipogems oprócz tkanki tłuszczowej zawiera liczne naczynia włosowate, w których znajdują się komórki okołonaczyniowe nazywane perycytami. W drodze mechanicznego rozdrobnienia tkanki tłuszczowej,tkanka ta wraz z naczyniami ulega fragmentacji, czego konsekwencją jest uwalnianie perycytów, które następnie przetwarzają się w Mezenchymalne Komórki Macierzyste. Posiadają one zdolność przekształcania się w różne gatunki wyspecjalizowanych komórek takich jak: chrząstki, mięśnie, kości, ścięgna, więzadła i tłuszcz. Mezenchymalne Komórki Macierzyste powstrzymują również procesy bliznowacenia, zwiększają unaczynienie, zatrzymują proces obumierania komórek z powodu niedotlenienia i faktycznie wzmacniają naturalną zdolność tkanek do ich regeneracji...

Czytaj więcej

Komórki macierzyste wykorzystane przy operacji pacjenta z Ukrainy

Pacjent z Ukrainy został przyjęty do Kliniki Chirurgii Szpitala Medicover w Warszawie po postrzale, który miał miejsce pół roku wcześniej w okolicy stawu kolanowego lewego. Był on wcześniej kilkakrotnie operowany i leczony na Ukrainie m.in. przy użyciu zewnętrznego stabilizatora, który unieruchamiał kolano, co doprowadziło do głębokiej degeneracji całego stawu.

Został przyjęty przez doktora Tomasza Pobożego do szpitala z powodu znacznego ograniczenia ruchomości stawu i bólu. Po zbadaniu pacjenta i po wykonaniu wstępnej diagnostyki (rezonans magnetyczny – MRI i tomografia komputerowa – TK), dr Poboży stwierdził, że przyczyną ograniczenia ruchomości stawu są najprawdopodobniej zrosty śródstawowe...

Czytaj więcej