Na co powinni zwrócić uwagę rodzice najmłodszych dzieci, żeby wcześnie zauważyć wady ortopedyczne?

Wśród wad ortopedycznych są patologie, z którymi dziecko przychodzi na świat (w tym sensie określane jako wrodzone, chociaż na ich wystąpienie nie zawsze mają wpływ nieprawidłowe geny) – te są zwykle ujawniane bezpośrednio po urodzeniu (najczęściej podczas pierwszego badania przez neonatologa) lub we wczesnym okresie niemowlęcym np. wrodzony kręcz szyi, wysokie ustawienie łopatki,  zwichnięcie stawu biodrowego, nieprawidłowa liczba palców, złożone wady będące nie tylko problemami ortopedycznymi – jak na przykład rozszczep kręgosłupa  lub patologie gdzie problemy ortopedyczne są wtórne do innych poważnych problemów, takich jak mózgowe porażenie dziecięce. Niektóre wady wrodzone nie muszą być widoczne zaraz po porodzie – np. wrodzona łamliwość kości, niektóre patologie chrząstki wzrostowej, wady wynikające z nieprawidłowej gospodarki wapniowo-fosforanowej. Oprócz wad wrodzonych spotykamy się również z patologiami nabytymi. Są to najczęściej tzw. wady postawy oraz nabyte deformacje układu kostnego, które są spowodowane niedoborami pokarmowymi (np. krzywica w następstwie niedoboru witaminy D3) lub zaburzeniami hormonalnymi, względnie zmiany wtórne do innych chorób (np. nerek, czy przewodu pokarmowego). Wady nabyte mogą objawiać się w różnym wieku. Niektóre z nich, takie jak płaskostopie, zaburzenia osi kolan w pewnym wieku mogą być i do pewnego stopnia nasilenia mogą być traktowane jako mieszczące się w granicach normy. Dziecko najczęściej z nich wyrasta.