25 – 26.11.2016 r.: USG układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG

NZOZ ARNICA TOMASZ POBOŻY
firma wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie pod numerem 68-000435-001-0001 zaprasza:
ortopedów lekarzy rehabilitacji radiologów reumatologów pozostałych zainteresowanych
na praktyczny, intensywny kurs:
Kurs 4: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień)
Cel: Praktyczna znajomość wykonywania badań USG– zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień) (14 punktów edukacyjnych)
Kierownik naukowy: – dr Tomasz Poboży – Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego
Miejsce: Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16
Termin kursu: 25-26 listopada 2016 r
Koszt udziału w kursie: 1200 zł
(Obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy. Cena nie obejmuje kosztu noclegu)
Zapisy i kontakt: tel.: 787 680 963;
e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl

Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień)
Cel: Praktyczna znajomość wykonywania badań USG– zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień) (14 punktów edukacyjnych)
Kierownik naukowy: – dr Tomasz Poboży – Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego
Miejsce: Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16
Termin kursu: 25-26 listopada 2016 r
Koszt udziału w kursie: 1200 zł
(Obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy. Cena nie obejmuje kosztu noclegu)
Zapisy i kontakt: tel.: 787 680 963;
e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl
PROGRAM KURSU (czas zajęć dydaktycznych – 14 godzin, cena dla uczestnika 1200 zł)
DZIEŃ PIERWSZY
13.55
Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej – 5 min.
14.00
Podstawy diagnostyki USG – 30 min.
14.30
Charakterystyka obrazu ultrasonograficznego poszczególnych tkanek układu mięśniowo-szkieletowego i ich najczęstszych patologii – 45 min.
15.15
Rodzaje zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG, wskazania i przeciwskazania do ich wykonania. Przygotowanie do wykonania zabiegu – czym należy dysponować, aby właściwie wykonać zabieg, zagadnienia aseptyki i stosowania znieczulenia – 45 min.
16.00
Przerwa kawowa – 15 min.
16.15
Ćwiczenia praktyczne (na fantomie) – sposoby uwidocznienia tkanek (pozycje głowicy), sposoby wprowadzania igły, dobór kąta wprowadzenia igły – 45 min.
17.00
Wykłady:
anatomia stawu ramiennego i jego okolicy w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń stawu, kaletka podbarkowa, pierścień rotatorów, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego, staw barkowo-obojczykowy i mostkowo-obojczykowy) – 30 min.
obrazowanie tkanek „barku” w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii – 30 min.
18.00
Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie „barku” (punkcje kaletki, podawanie leków do kaletki podbarkowej, stawu ramiennego stawu barkowo-obojczykowego, usuwanie zwapnień z pierścienia rotatorów) – 30 min.
18.30
Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek „barku” (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 60 min.
Kolacja
DZIEŃ DRUGI
09.00
Wykład: anatomia stawu łokciowego i jego okolicy, obrazowanie tkanek stawu łokciowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu, wspólny przyczep prostowników, wspólny przyczep zginaczy, kaletka wyrostka łokciowego). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie stawu łokciowego – 60 min.
10.00
Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek stawu łokciowego (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.
10.30
Wykład: anatomia nadgarstka i ręki, obrazowanie tkanek nadgarstka ręki w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń jam stawów nadgarstka i ręki, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, kompleks chrząstki trójkątnej, najczęstsze lokalizacje ganglionów). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje ganglionów, podawanie leków do stawów nadgarstka i ręki oraz do przedziałów ścięgien – I przedział prostowników, pochewki zginaczy) – 45 min.
11.15
Przerwa kawowa – 15 min.
11.30
Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek nadgarstka i ręki (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.
12.00
Wykład: anatomia stawu kolanowego, obrazowanie tkanek stawu kolanowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu – zachyłek nadrzepkowy, kaletki i lokalizacja najczęstszych torbieli okolicy stawu, ścięgna i ich przyczepy w okolicy stawu). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje stawu, podawanie leków do stawu, punkcje kaletek i torbieli, ostrzykiwanie okolicy przyczepów ścięgien – 60 min.
13.00
Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu kolanowego (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 60 min.
14.00
Przerwa obiadowa – 45 min.
14.45
Wykład: anatomia, obrazowanie tkanek, najczęstsze patologie i prezentacja zabiegów pod kontrolą USG w zakresie:
a) stawu biodrowego – jama stawu, przyczepy mięśniowe w okolicy stawu biodrowego, kaletki maziowe w okolicy stawu;
b) stawu skokowego i stopy – przestrzeń jam stawu skokowego górnego i dolnego, stawów stopy, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, końcowy odcinek ścięgna Achillesa i kaletki w jego okolicy, rozcięgno podeszwowe;
c) tkanki miękkie uda i podudzia;
d) stawy międzywyrostkowe kręgosłupa (odcinek L-S) – 75 min.
16.00
Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu biodrowego, skokowego i stopy oraz tkanek miękkich uda i podudzia (wzajemne wykonywanie badań) – 120 min.
18.00
Ćwiczenia na fantomach – 60 min.
19.00
Egzamin praktyczny – 45 min.
19.45
Zakończenie kursów i rozdanie zaświadczeń – 15 min.