Endoprotezoplastyka stawu kolanowego tagged posts

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

W leczeniu operacyjnym, w endoprotezoplastyce stawu kolanowego, zawsze dobrze jest dążyć do tego, żeby pacjent posiadał jak największą część swojej własnej tkanki kostnej w stawie. W czasie operacji ortopeda wycina końce stawowe. W sytuacji, gdyby nastąpiło obluzowanie protezy i potrzebna byłaby wymiana protezy na inną, im mniej mamy własnej tkanki kostnej, tym trudniej jest potem wykonać zabieg rewizyjny. Dlatego warto zastosować protezę jednoprzedziałową, gdzie zakres resekcji jest minimalny.

Jak wygląda operacja wstawienia endoprotezy stawu kolanowego?

Nacięcie jest dosyć spore, od przodu stawu kolanowego. Jest ono większe przy protezie całkowitej i mniejsze przy protezie częściowej...

Czytaj więcej