Monthly Archives sierpień 2015

Diagnostyka USG stawu ramiennego – obrąbek stawowy

Obrąbek stawowy odgrywa ważną rolę w stawie ramiennym z uwagi na to, że tworzy ochronny „kołnierz”, zwiększający powierzchnię kontaktu panewki z głową kości ramiennej, a tym samym pogłębia panewkę kostną, poprawiając w ten sposób stabilność całego stawu. Z histologicznego punktu widzenia, obrąbek stawowy jest strukturą włóknisto-chrzęstną zbudowaną, podobnie jak np. łąkotki w stawie kolanowym, z kolagenu. Na przekroju poprzecznym obrąbek ma kształt przypominający łąkotkę stawu kolanowego i podobnie jak ona posiada strefy nieunaczynioną i ukrwioną, która zmniejsza się wraz z wiekiem, stąd obrąbek staje się z czasem bardziej echogeniczny [8, 14-17]...

Czytaj więcej