Kategorie Przypadki medyczne

Komórki macierzyste wykorzystane przy operacji pacjenta z Ukrainy

Pacjent z Ukrainy został przyjęty do Kliniki Chirurgii Szpitala Medicover w Warszawie po postrzale, który miał miejsce pół roku wcześniej w okolicy stawu kolanowego lewego. Był on wcześniej kilkakrotnie operowany i leczony na Ukrainie m.in. przy użyciu zewnętrznego stabilizatora, który unieruchamiał kolano, co doprowadziło do głębokiej degeneracji całego stawu.

Został przyjęty przez doktora Tomasza Pobożego do szpitala z powodu znacznego ograniczenia ruchomości stawu i bólu. Po zbadaniu pacjenta i po wykonaniu wstępnej diagnostyki (rezonans magnetyczny – MRI i tomografia komputerowa – TK), dr Poboży stwierdził, że przyczyną ograniczenia ruchomości stawu są najprawdopodobniej zrosty śródstawowe...

Czytaj więcej