8-9.10.2016 r.: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – kończyna dolna

NZOZ ARNICA TOMASZ POBOŻY – firma wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie pod numerem 68-000435-001-0001 zaprasza: ortopedów lekarzy rehabilitacji radiologów reumatologów pozostałych zainteresowanych na praktyczny, intensywny kurs:
Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – kończyna dolna
Cel: Praktyczna znajomość wykonywania badań USG w obrębie stawów i tkanek miękkich kończyny dolnej (18 punktów edukacyjnych)
Kierownik naukowy: – Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego
Termin i miejsce: 8-9.10.2016 r. (sobota), Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16
Koszt udziału w kursie: 1400 zł
(Obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy. Cena nie obejmuje kosztu noclegu)
Zapisy i kontakt: tel.: 787 680 963;
e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl

Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – kończyna dolna
Cel: Praktyczna znajomość wykonywania badań USG w obrębie stawów i tkanek miękkich kończyny dolnej (18 punktów edukacyjnych)
Kierownik naukowy: dr Tomasz Poboży – Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego
Termin i miejsce: 8-9.10.2016 r. (sobota), Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16
Koszt udziału w kursie: 1400 zł
(Obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy. Cena nie obejmuje kosztu noclegu)
Zapisy i kontakt: tel.: 787 680 963;
e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl
NZOZ ARNICA TOMASZ POBOŻY
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁCENIA
Kurs 1: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – kończyna dolna
DZIEŃ PIERWSZY
9.00 Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej 5 min
9.05 Wykład: Podstawy diagnostyki, charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce) – 115 min
11.00 Przerwa kawowa – 15 min
11.15 Wykład: Staw kolanowy, anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego – 60 min
12.15 Przerwa kawowa – 15 min
12.30 Wykład: Charakterystyka najczęstszych patologii stawu kolanowego – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi – 60 min
13.30 Obiad – 45 min
14.00 Prezentacja badania USG stawu kolanowego i zajęcia praktyczne – 120 min
16.00 Przerwa kawowa – 15 min
16.15 Wykład: Staw skokowy i stopa – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu skokowego i stopy. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania – 105 min
18.00 Zajęcia praktyczne – 90 min
19.30 Kolacja
DZIEŃ DRUGI
7.30 Śniadanie (dla osób nocujących)
8.00 Zajęcia praktyczne – 120 min
10.00 Przerwa kawowa – 15 min
10.15 Wykład: Staw biodrowy, tkanki miękkie uda i podudzia – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG – 105 min
12.00 Przerwa kawowa – 15 min
12.15 Seminarium – opisy badań USG – 30 min
12.45 Wykład: Specyfika badań USG u dzieci -45 min
13.30 Wykład: Podstawy wykonywania zabiegów pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje) – 60 min
14.30 Obiad – 45 min
15.15 Zajęcia praktyczne – 180 min
18.15 Egzamin praktyczny – 60 min
19.15 Zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń

Tagi: