Zastosowanie różnych rodzajów endoprotez stawu biodrowego w zależności od wieku i codziennej aktywności pacjentów

kursy usg dla ortopedów

gających tej formy leczenia operacyjnego. Starzenie się społeczeństwa, rozwój choroby zwyrodnieniowej w wyniku nadwagi i braku ruchu, przy jednoczesnym oczekiwaniu, aby leczenie pozwalało odzyskać sprawność, oraz postęp technologiczny w chirurgii powodują, że zwiększa się liczba endoprotezoplastyk.

Poruszanie się bez bólu jest przedmiotem zainteresowania lekarzy rodzinnych i geriatrów w kontaktach z pacjentami w średnim i starszym wieku.

Przy wyborze odpowiedniej endoprotezy, oprócz wskazań medycznych, ważne powinny być wiek, płeć, codzienna aktywność i plany życiowe pacjentów. Protezy stawu biodrowego są stosowane w dwóch przypadkach – po zniszczeniu stawu przez chorobę i po złamaniach szyjki kości udowej.

Celem artykułu jest przybliżenie aktualnych możliwości aloplastyki stawu biodrowego lekarzom różnych specjalności pragnącym poszerzyć swoją wiedzę, rehabilitantom, pielęgniarkom i osobom, które na co dzień profesjonalnie opiekują się osobami z problemami w samodzielnym poruszaniu się.

STUD-MED-00086-2015-03 (wydrukowany 23.10.2015)