JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA USG

Badanie USG ortopedyczne jest nieinwazyjne i bezpieczne, dlatego może być powtarzane nawet w krótkich odstępach czasu. Pokazuje ono na ekranie komputera wielkość i kształt poszczególnych badanych struktur w obrębie narządu ruchu w czasie rzeczywistym, przy czym w trakcie trwania całego badania jest możliwość zatrzymywania obrazu i wykonywania zdjęć. Pod kontrolą aparatu USG ortopeda wykonuje także zabiegi, takie jak np. iniekcje dostawowe, wszczepianie implantów czy biopsje.