Czy istnieje jedna uniwersalna metoda leczenia operacyjnego paluchów koślawych?

Nie ma jednej uniwersalnej metody operowania paluchów koślawych . Metodę zawsze trzeba dobrać indywidualnie, uwzględniając głównie stopień deformacji i towarzyszące zniekształcenia. Przy niewielkiej koślawości w stawie śródstopno-palcowym palucha, przy braku szpotawości (odstawanie w kierunku przyśrodkowym) pierwszej kości śródstopia, gdy największym problemem jest narośl na przyśrodkowej powierzchni głowy I kości śródstopia wystarczające może czasem okazać się tylko usunięcie wyrośli i korekcja zniekształcenia na tkankach miękkich – wówczas leczenie trwa stosunkowo krótko, często już po wygojeniu się rany (ok. 10-14dni), można funkcjonować niemal jak przed zabiegiem. Przy większym zniekształceniu stosuje się zabiegi z osteotomią (przecięciem i „innym ustawieniem”- korekcją deformacji) I kości śródstopia, a czasem i kości palucha. Sposobów osteotomii jest wiele. Dość popularnym zabiegiem w umiarkowanie nasilonych deformacjach jest osteotomia chevron – wykonywana w dalszej części I kości śródstopia ze stabilizacją śrubą (ewentualnie drutem lub wchłanialnymi pinami), przy większych deformacjach wykonuje się osteotomię u podstawy I kości śródstopia ze stabilizacją drutem lub tytanową płytką lub podwójną osteotomię (w dalszym i bliższym końcu kości). Jej alternatywą może być tzw. osteotomia scarf – gdzie kość przecina się wzdłużnie i stabilizuje dwiema śrubami. Najczęściej stosowaną osteotomią paliczka bliższego palucha jest osteotomia Akina polegająca na wycięciu klina podstawą zwróconego w kierunku przyśrodkowym i po zamknięciu miejsca osteotomii ustabilizowaniu go śrubą. Jeżeli z koślawością palucha współistnieją deformacje innych palców – najczęściej tzw. palce młotkowate  to je również korygujemy w trakcie tej samej operacji – zwykle usztywniając staw międzypaliczkowy. Najprostszym sposobem jest wycięcie stawu i ufiksowanie drutem Kirschnera, ale opracowano również implanty, które pozostają we wnętrzu kości po jej usztywnieniu.
Wyjątkowo przy koślawości palucha usztywnia się stawy samego palucha, ale usztywnienie rezerwujemy raczej dla zwyrodnienia stawu śródstopno-palcowego I (paluch sztywny). Paluch sztywny to w zasadzie odrębne zagadnienie (tu oprócz usztywnienia w mniejszych deformacjach można tylko usunąć narośla kostne – osteofity, przy większych można stosować osteotomię , a w znacznie nasilonych deformacjach usztywnić staw śródstopno-palcowy lub zastosować protezę tego stawu.