Jakie są najważniejsze pytania/badania które powinien lekarz zadać pacjentowi, który zamierza zacząć uprawianie sportów siłowych (np. siłownia, ciężary). Czy są wskazane badania przed rozpoczęciem treningów? Jakie problemy zdrowotne są przeciwwskazaniem?

Trzeba poznać motywację osoby, która zamierza rozpocząć uprawianie sportów siłowych, a zwłaszcza to, co spowodowało, że chce taki sport uprawiać i jednocześnie zbadać, co chce ona osiągnąć rozwijając się w taki sposób. W wywiadzie należy ustalić, czy dana osoba leczy się na jakiekolwiek choroby i czy ma zdiagnozowaną jakąś konkretną.

Ponadto, jakie choroby przechodziła w dzieciństwie, a w szczególności czy pojawiły się wtedy choroby ortopedyczne, np. choroby stawów, jak dysplazja stawów biodrowych, jałowa martwica kości, zapalenia stawów, czy skrzywienia kręgosłupa oraz czy były stwierdzone u tej osoby jakiekolwiek wady postawy, przy czym należy zauważyć, że drobne wady postawy nie są tu przeciwskazaniem.

Trzeba zwrócić uwagę także na to, czy kandydat przechodził jakieś urazy, a w szczególności złamania kości i urazy kręgosłupa. Ponadto, czy nie miewa bólów kręgosłupa. A spoza ortopedii – należy sprawdzić, czy nie występowały u niego lub u niej choroby układu krążenia, oddychania i nerek.

Oprócz podstawowych badań laboratoryjnych (morfologia, jonogram, kreatynina) należy wykonać wyjściowy poziom kinazy kreatynowej (chodzi o oznaczenie wartości wyjściowych tego enzymu), mając jednak na uwadze to, że później u osób trenujących sporty siłowe, może on znacząco przekraczać normę, co zwykle nie świadczy o patologii. Powinno się też zlecić wykonanie badań RTG kręgosłupa lędźwiowego, jak również badań EKG i RTG klatki piersiowej.