29-30.10.2016 r.: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – kończyna górna

NZOZ ARNICA TOMASZ POBOŻY
firma wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie pod numerem 68-000435-001-0001 zaprasza:
ortopedów lekarzy rehabilitacji radiologów reumatologów pozostałych zainteresowanych
na praktyczny, intensywny kurs:
Kurs 2: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – kończyna górna (29-30 października 2016)
Cel: Praktyczna znajomość wykonywania badań USG w obrębie stawów i tkanek miękkich kończyny górnej (18 punktów edukacyjnych)
Kierownik naukowy: – dr Tomasz Poboży – Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego
Miejsce: Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16
Termin kursu: 29-30 października 2016
Koszt udziału w kursie: 1400 zł
(Obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy. Cena nie obejmuje kosztu noclegu)
Zapisy i kontakt: tel.: 787 680 963;
e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl

Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – kończyna górna (29-30 października 2016)
Cel: Praktyczna znajomość wykonywania badań USG w obrębie stawów i tkanek miękkich kończyny górnej (18 punktów edukacyjnych)
Kierownik naukowy: – dr Tomasz Poboży – Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego
Miejsce: Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16
Termin kursu: 29-30 października 2016
Koszt udziału w kursie: 1400 zł
(Obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy. Cena nie obejmuje kosztu noclegu)
Zapisy i kontakt: tel.: 787 680 963;
e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁCENIA
Kurs 2: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – kończyna górna
PROGRAM KURSU (czas zajęć dydaktycznych – 18 godzin, cena dla uczestnika 1400 zł)
DZIEŃ PIERWSZY
9.00 Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej, sprawy organizacyjne – 15 min
9.15 Wykład: Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej – 45 min
10.00 Wykład: Charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce) – 60 min
11.00 Przerwa kawowa – 15 min
11.15 Wykład: Obręcz kończyny górnej: anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu ramiennego – 75 min
12.30 Wykład: Charakterystyka najczęstszych patologii stawu ramiennego – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi – 60 min
13.30 Prezentacja badania USG stawu ramiennego – 30 min
14.00 Obiad – 60 min
15.00 Zajęcia praktyczne – 30 min
20.00 Kolacja
DZIEŃ DRUGI
7.30 Śniadanie (dla osób nocujących)
8.30 Wykład: Staw łokciowy – anatomia , technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu łokciowego. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG – 60 min
9.30 Wykład: Nadgarstek i ręka – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii – 60 min
10.30 Zajęcia praktyczne – 90 min
12.00 Przerwa kawowa – 15 min
12.15 Wykład: tkanki miękkie ramienia i przedramienia – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii – 75 min
13.30 Prezentacja badania USG nadgarstka i ręki – 30 min
14.00 Wykład: Podstawy wykonywania zabiegów pod kontrolą USG (iniekcja, punkcje) – 30 min
14.30 Obiad – 60 min
15.30 Seminarium – opisy badań USG – 30 min
16.00 Zajęcia praktyczn – 180 min
19.00 Egzamin praktyczny – 60 min
20.00 Zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń

Tagi: